• /mou'mentəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .momenta

  mou'ment”
  (vật lý) động lượng, xung lượng, động lực
  (thông tục) đà
  to grow in momentum
  được tăng cường mạnh lên

  Cơ khí & công trình

  đà quay

  Toán & tin

  động lượng, xung lượng

  Kỹ thuật chung

  động lượng
  angular momentum
  mômen động (lượng)
  conservation of angular momentum
  sự bảo toàn momen động lượng
  conservation of momentum
  bảo toàn động lượng
  electronic angular momentum
  mômen động lượng của điện tử
  generalized momentum
  động lượng suy rộng
  moment of momentum
  mômen động lượng
  momentum balance
  sự cân bằng động lượng
  momentum change
  độ biến thiên động lượng
  momentum distribution
  sự phân bố động lượng
  momentum method
  phương pháp động lượng
  momentum principle
  nguyên lý động lượng
  momentum transfer
  sự chuyển giao động lượng
  momentum transfer
  sự truyền động lượng
  principle of angular momentum
  định luật mômen động lượng
  principle of conservation of kinetic momentum
  định luật bảo toàn mômen động lượng
  principle of conservation of momentum
  nguyên lý bảo toàn động lượng
  principle of moment of momentum
  nguyên lý momen động lượng
  principle of moment of momentum
  nguyên lý mômen động lượng
  principle of momentum and energy
  nguyên lý động lượng và năng lượng
  total angular momentum
  động lượng toàn phần
  lực xung
  momentum indicators
  các chỉ báo về xung lượng (thuật ngữ trong chứng khoán)

  Kinh tế

  những người theo thuyết trọng tiền
  phái trọng tiền

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X