• /kən'sʌltiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cố vấn, để hỏi ý kiến
  consulting engineer
  kỹ sư cố vấn
  consulting physician
  bác sĩ được mời đến hỏi ý kiến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X