• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  ngữ cảnh tự do
  độc lập ngữ cảnh
  phi ngữ cảnh
  CFG (context-free grammar)
  ngữ pháp phi ngữ cảnh

  Kỹ thuật chung

  ngữ cảnh
  CFG (context-free grammar)
  ngữ pháp phi ngữ cảnh
  context free language
  ngôn ngữ phi ngữ cảnh
  context-free grammar
  bất ngữ cảnh
  context-free grammar
  phi ngữ cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X