• /ˈgræmər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) ngữ pháp, văn phạm
  general (philosophical, universal) grammar
  ngữ pháp phổ thông
  historical grammar
  ngữ pháp lịch sử
  comparative grammar
  ngữ pháp so sánh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cú pháp

  Giải thích VN: Các qui tắc dùng để qui định về cấu trúc của các lệnh, câu lệnh hoặc chỉ lệnh được đưa ra cho máy tính.

  ngữ pháp

  Giải thích VN: Các qui tắc dùng để qui định về cấu trúc của các lệnh, câu lệnh hoặc chỉ lệnh được đưa ra cho máy tính.

  CF grammar
  ngữ pháp bất ngữ cảnh
  CF grammar
  ngữ pháp phi ngữ cảnh
  CFG (context-free grammar)
  ngữ pháp phi ngữ cảnh
  context-sensitive grammar
  ngữ pháp nhạy ngữ cảnh
  context-sensitive grammar
  ngữ pháp theo ngữ cảnh
  generative grammar
  ngữ pháp sinh
  grammar checker
  bộ kiểm tra ngữ pháp
  grammar checker
  trình kiểm tra ngữ pháp
  picture grammar
  ngữ pháp hình
  reductive grammar
  ngữ pháp rút gọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X