• /kən´tekstʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đan kết lại với nhau
  Cách dệt vải
  Tổ chức cấu kết
  Cách cấu tạo (bài diễn văn, bài thơ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết cấu
  tổ chức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X