• Kỹ thuật chung

  kiểm tra tính liên tục
  Continuity-Check Incoming (CCI)
  vào kiểm tra tính liên tục
  Continuity-Check Indicator (CCI)
  phần tử chỉ thị kiểm tra tính liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X