• =====/ /'in,kʌmiɳ//=====

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vào, sự đến
  ( số nhiều) thu nhập, doanh thu, lợi tức

  Tính từ

  Vào, mới đến
  the incoming tide
  nước triều vào
  the incoming year
  năm mới
  Nhập cư
  Kế tục, thay thế; mới đến ở, mới đến nhậm chức
  the incoming tenant
  người thuê nhà mới dọn đến
  the incoming mayor
  ông thị trưởng mới đến nhậm chức
  Dồn lại
  incoming profits
  lãi dồn lại

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sự đến

  Nguồn khác

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  ập tới
  tới (sóng)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đến
  đi tới
  nhận
  Incoming Call Identification (ICI)
  nhận dạng cuộc gọi đến
  Incoming Call Line Identification (ICLID)
  nhận dạng đường dây gọi đến
  incoming inspection
  sự kiểm tra nhận
  incoming inspection
  sự kiểm tra thu nhận
  sự thu nhập
  sự vào
  vào

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chủ tịch mới
  đến
  gọi điện thoại từ nước ngoài về
  người thuê nhà mới

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  outgoing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X