• /ˈɪndɪˌkeɪtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chỉ
  Dụng cụ chỉ cho biết, đồng hồ báo cho biết
  altitude indicator
  đồng hồ chỉ độ cao
  power indicator
  đồng hồ chỉ công suất
  (hoá học) chất chỉ thị
  (sinh vật học) vật chỉ thị, cây chỉ thị

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Vật chỉ thị
  1. Trong sinh học, là bất cứ thực thể sinh học, quá trình sinh học hay quần thể sinh học mà đặc tính của nó cho biết sự có mặt của những điều kiện môi trường cụ thể.
  2. Trong hóa học, là một chất cho biết một sự biến đổi nhìn thấy được, thông

  Cơ - Điện tử

  Dụng cụ chỉ báo, máy chỉ báo, giấy thử

  Cơ khí & công trình

  đồng hồ chỉ thị

  Giao thông & vận tải

  đồng hồ chỉ hướng

  Hóa học & vật liệu

  chất chỉ thị
  chemical indicator
  chất chỉ thị hóa học
  colour indicator
  chất chỉ thị màu
  combustion gas indicator
  chất chỉ thị khí cháy
  main indicator
  chất chỉ thị cơ bản
  mixed indicator
  chất chỉ thị hỗn hợp
  chỉ thị kế

  Toán & tin

  bộ phận chỉ
  signal indicator
  bộ phận chỉ dấu hiệu
  speed indicator
  bộ phận chỉ tốc độ
  chỉ báo

  Giải thích VN: Là đồng hồ hay đèn hiện thỉ thông tin về trạng thái của thiết bị. Ví dụ như đèn nối đến ổ cứng và sáng đỏ khi đĩa bị truy cập.

  chỉ thị

  Giải thích VN: Là đồng hồ hay đèn hiện thỉ thông tin về trạng thái của thiết bị. Ví dụ như đèn nối đến ổ cứng và sáng đỏ khi đĩa bị truy cập.

  cờ chỉ báo

  Xây dựng

  dụng cụ chỉ
  load indicator
  dụng cụ chỉ tải trọng
  weight indicator
  dụng cụ chỉ trọng lượng
  vật chỉ thị

  Điện lạnh

  chất đánh dấu

  Điện

  giấy thử

  Điện lạnh

  thiết bị chỉ báo

  Kỹ thuật chung

  bộ chỉ báo
  bộ chỉ thị
  cái chỉ
  cái chỉ báo
  chỉ số
  chỉ tiêu
  kim chỉ
  đèn chỉ thị
  đèn nhấp nháy
  flashing direction indicator lamp
  đèn nhấp nháy chỉ hướng
  đồng hồ
  amplitude-modulated indicator
  đồng hồ đo biên độ
  charge indicator
  đồng hồ báo nạp điện
  course indicator
  đồng hồ hướng hành trình
  dial indicator
  kim đồng hồ
  dial indicator
  đồng hồ chia số
  dial indicator
  đồng hồ đo
  direction indicator
  đồng hồ chỉ hướng
  fuel indicator
  đồng hồ nhiên liệu
  indicator light
  đèn đồng hồ
  indicator of the rate of climb
  đồng hồ tốc độ đo sự lên cao
  indicator of the rate of climb
  đồng hồ tốc độ lấy độ cao
  load indicator
  đồng hồ đo tải trọng
  micrometer with dial-indicator
  panme có đồng hồ chỉ báo
  operating voltage indicator
  đồng hồ điện áp hoạt động
  petrol consumption indicator
  đồng hồ nhiên liệu
  revolution indicator
  đồng hồ đo vòng quay
  revolution indicator
  đồng hồ tốc độ (đếm vòng)
  speed indicator
  đồng hồ chỉ tốc độ
  speed indicator
  đồng hồ chỉ vận tốc
  speed indicator
  đồng hồ tốc độ
  speed indicator
  đồng hồ vận tốc
  trip mileage indicator
  đồng hồ chỉ báo cước phí
  trip mileage indicator
  đồng hồ dặm hành trình
  water level indicator
  đồng hồ chỉ mức nước
  đồng hồ đo
  amplitude-modulated indicator
  đồng hồ đo biên độ
  load indicator
  đồng hồ đo tải trọng
  revolution indicator
  đồng hồ đo vòng quay
  dụng cụ chỉ báo
  hàm chỉ tiêu
  máy chỉ thị
  máy đo

  Kinh tế

  chỉ báo
  chỉ tiêu
  activity indicator
  chỉ tiêu hoạt động
  lagging indicator
  chỉ tiêu báo hiệu chậm lại
  production indicator
  chỉ tiêu sản xuất
  số biểu thị

  Địa chất

  chất chỉ thị, đồng hồ so, cái chỉ báo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X