• Điện

  tấm, miếng liên tục

  Kỹ thuật chung

  bản liên tục
  continuous slab deck
  kết cấu nhịp bản liên tục
  one-way continuous slab
  bản liên tục một phương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X