• Toán & tin

  đường chu vi

  Vật lý

  hiệu ứng đường viền

  Xây dựng

  đường đẳng cao
  contour line (contour)
  đường đẳng cao (chu tuyến)

  Kỹ thuật chung

  đường cao độ
  đường bao
  structural contour line
  đường bao cấu trúc
  đường đặc cao
  đường đồng mức
  contour line equidistance
  khoảng cách đường đồng mức
  dashed contour line
  đường đồng mức phụ
  design contour line
  đường đồng mức thiết kế
  index contour line
  đường đồng mức cơ bản
  đường mức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X