• /kən'vek∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự đối lưu
  thermal convection
  sự đối lưu nhiệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đối lưu
  convection of energy
  sự đối lưu năng lượng
  convection of heat
  sự đối lưu nhiệt
  forced convection s?
  đối lưu cưỡng bức
  free convection
  sự đối lưu tự do

  Kỹ thuật chung

  đối lưu
  sự đối lưu

  Kinh tế

  sự đối lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X