• /´fɔ:st/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắt ép, ép buộc, gượng gạo
  a forced landing
  sự hạ cánh ép buộc (vì máy hỏng...)
  a forced smile
  nụ cười gượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bị cưỡng bức

  Xây dựng

  được đưa vào

  Điện lạnh

  bị cưỡng bức

  Kỹ thuật chung

  buộc
  forced convection
  đối lưu bắt buộc
  forced landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  forced new page
  trang mới bắt buộc
  Forced Output Rate (FOR)
  tốc độ đầu ra bắt buộc
  forced page break
  ngắt trang bắt buộc
  Forced Registration Flag (FOREG)
  cờ đăng ký bắt buộc
  cưỡng bức
  forced aeration
  quạt gió cưỡng bức
  forced aeration
  sự quạt gió cưỡng bức
  forced air draft
  dòng không khí cưỡng bức
  forced air flow
  dòng không khí cưỡng bức
  forced air refrigerating
  sự làm lạnh cưỡng bức
  forced air supply
  sự cung cấp gió cưỡng bức
  forced circularity
  sự tuần hoàn cưỡng bức
  forced circulation
  đối lưu cưỡng bức
  forced circulation
  dòng chảy cưỡng bức
  forced circulation
  sự tuần hoàn cưỡng bức
  forced circulation battery
  dàn tuần hoàn cưỡng bức
  forced circulation boiler
  nồi hơi tuần hoàn cưỡng bức
  forced convection
  đối lưu cưỡng bức
  forced convection
  sự đối lưu cưỡng bức
  forced convection boiling
  sự đối lưu cưỡng bức
  forced convection condensation
  sự ngưng đối lưu cưỡng bức
  forced cooling
  làm lạnh cưỡng bức
  forced cooling
  làm mát cưỡng bức
  forced cooling
  sự làm mát cưỡng bức
  forced crystallization
  sự kết tinh cưỡng bức
  forced defrosting
  sự xả đá cưỡng bức
  forced draft
  hút cưỡng bức
  forced draft
  lực hút cưỡng bức
  forced draft
  sự thông gió cưỡng bức
  forced draft
  thông gió cưỡng bức
  forced draft condenser
  dàn ngưng đối lưu cưỡng bức
  forced draft cooling tower
  tháp giải nhiệt đối lưu cưỡng bức
  forced draft fan
  quạt hút cưỡng bức
  forced draught
  sự thông gió cưỡng bức
  forced draught fan
  quạt hút cưỡng bức
  forced dry
  sự sấy cưỡng bức
  forced feed
  cung cấp cưỡng bức
  forced feed
  nạp cưỡng bức
  forced feed
  sự cung cấp cưỡng bức
  forced feed
  sự nạp cưỡng bức
  forced feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced feed pump arrangement
  hệ (thống) bơm cấp cưỡng bức
  forced feed pump arrangement
  hệ thống bơm cấp cưỡng bức
  forced flow
  dòng chảy cưỡng bức
  forced flow
  dòng cưỡng bức
  forced flow
  sự tuần hoàn cưỡng bức
  forced handoff
  sự chuyển vùng cưỡng bức
  forced harmonic vibration
  dao động điều hòa cưỡng bức
  forced induction
  độ cảm ứng cưỡng bức
  forced lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced oscillation
  dao động cưỡng bức
  forced oscillation
  sự dao động cưỡng bức
  forced outage
  sự cắt điện cưỡng bức
  forced page break
  ngắt trang cưỡng bức
  forced production
  sự sản xuất cưỡng bức
  forced programming
  sự lập trình cưỡng bức
  forced refrigeration
  làm lạnh cưỡng bức
  forced refrigeration
  sự làm lạnh cưỡng bức
  Forced Rerouting Control (TFRC)
  điều khiển tái định tuyến cưỡng bức
  forced start
  khởi động cưỡng bức
  forced state
  chế độ cưỡng bức
  forced state
  trạng thái cưỡng bức
  forced transition
  sự chuyển mức cưỡng bức
  forced ventilation
  sự thông gió cưỡng bức
  forced vibration
  dao động cưỡng bức
  forced vibration
  sự dao động cưỡng bức
  forced-circulation battery
  giàn tuần hoàn cưỡng bức
  forced-circulation boiler
  lò tuần hoàn cưỡng bức
  forced-circulation loop
  vòng tuần hoàn cưỡng bức
  forced-convection condensation
  ngưng đối lưu cưỡng bức
  forced-draft fan
  quạt thông gió cưỡng bức
  forced-draft ventilation
  thông gió cưỡng bức
  forced-draught fan
  quạt thông gió cưỡng bức
  forced-feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  fuel forced lubrication system
  hệ thống bôi trơn cưỡng bức
  oven with forced convection
  lò đối lưu cưỡng bức
  dòng
  forced air draft
  dòng không khí cưỡng bức
  forced air flow
  dòng không khí cưỡng bức
  forced circulation
  dòng chảy cưỡng bức
  forced flow
  dòng chảy cưỡng bức
  forced flow
  dòng cưỡng bức
  forced-circulation boiler
  nồi hơi dòng thẳng
  ép buộc

  Kinh tế

  bắt buộc
  forced auction
  sự bán đấu giá bắt buộc
  forced combination
  sự kết hợp bắt buộc
  forced conversion
  chuyển đổi bắt buộc
  forced conversion
  sự đổi tiền bắt buộc
  forced discharge
  sự dỡ hàng bắt buộc
  forced distribution
  sự bán hàng bắt buộc
  forced insurance
  bảo hiểm bắt buộc
  forced landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  forced riders
  những người hưởng lợi bắt buộc
  forced sale
  bán bắt buộc
  forced saving
  tiết kiệm bắt buộc
  forced selling
  sự bán bắt buộc (cổ phiếu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X