• /kəu,ɔ:di'neiʃn/

  Hóa học & vật liệu

  phối vị
  coordination number
  số phối vị
  sự phối trí

  Toán & tin

  sự lập tọa độ

  Kỹ thuật chung

  sự phối hợp
  modular coordination
  sự phối hợp theo môđun
  position coordination
  sự phối hợp vị trí
  post coordination
  sự phối hợp sau

  Xây dựng

  sự phối hợp, sự kết hợp, sự xắp xếp

  Kinh tế

  hợp tác
  phối hợp
  coordination failure
  tình trạng không phối hợp
  coordination of transport
  sự phối hợp vận tải
  inter-departmental coordination
  sự phối hợp giữa các bộ phận
  international-agency coordination
  sự phối hợp liên cơ quan
  phối trí
  sự xếp đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X