• /´kɔpə¸pleit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản khắc đồng để in
  copperplate engraving
  thuật khắc đồng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản khắc đồng
  copperplate printing
  sự in bản khắc đồng
  copperplate-printing press
  máy in bản khắc đồng
  bọc đồng
  mạ đồng
  phủ đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X