• /in'greiviŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khắc, sự trổ, sự chạm
  (nghĩa bóng) sự in sâu, sự khắc sâu (vào óc...)
  Bản in khắc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự khắc gỗ

  Kỹ thuật chung

  sự chạm
  sự chép hình
  sự khắc
  electronic engraving
  sự khắc in điện tử
  engraving in relief
  sự khắc nổi
  mould engraving
  sự khắc khuôn
  steel engraving
  sự khắc trên thép
  stone engraving
  sự khắc trên đá

  Kinh tế

  bản kẽm
  chế bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X