• /kou´prousisə/

  Toán & tin

  bộ đồng xử lí

  Kỹ thuật chung

  bộ đồng xử lý
  A Real-Time Interface Coprocessor (IBM) (ARTIC)
  Bộ đồng xử lý giao diện thời gian thực A (IBM )
  Extended Math Coprocessor (EMC)
  bộ đồng xử lý toán học mở rộng
  I/O coprocessor
  bộ đồng xử lý nhập/xuất
  I/O coprocessor
  bộ đồng xử lý vào/ra
  math coprocessor
  bộ đồng xử lý số
  math coprocessor
  bộ đồng xử lý toán
  numeric coprocessor
  bộ đồng xử lý số
  numeric coprocessor
  bộ đồng xử lý toán
  Weitek coprocessor
  bộ đồng xử lý Weitek

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X