• /nju:´merik/

  Đo lường & điều khiển

  thuộc số

  Kỹ thuật chung

  bằng số
  NBS (numericbackspace character)
  ký tự lùi bằng số
  numeric (al) data
  dữ liệu bằng số
  numeric analysis
  phân tích bằng số
  numeric backspace character
  ký tự lùi bằng số
  numeric literal
  trực kiện bằng số
  numeric space character
  ký tự khoảng trống bằng số
  numeric word
  từ bằng số
  số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X