• Thông dụng

  Thành Ngữ

  corrugated iron
  tôn múi

  Xem thêm corrugate

  Hóa học & vật liệu

  sắt gợn sóng

  Xây dựng

  tôn mũi

  Kỹ thuật chung

  tôn lượn sóng
  corrugated iron covering
  mái tôn lượn sóng
  tôn múi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X