• /'kɔrugeit/

  Thông dụng

  Xem corrugate

  Hóa học & vật liệu

  bị khía

  Điện tử & viễn thông

  lượng sóng

  Kỹ thuật chung

  nếp nhăn
  dạng sóng
  corrugated expansion joint
  khớp nối giãn dạng sóng
  corrugated spring washer
  vòng đệm lò so dạng sóng
  được làm nhăn
  được tạo nếp
  được tạo nếp nhăn
  nhăn
  corrugated paper
  giấy nhăn
  corrugated pipe
  ống vỏ nhăn
  horn with corrugated walls
  loa có tường nhăn nếp gấp
  nhãn
  corrugated paper
  giấy nhăn
  corrugated pipe
  ống vỏ nhăn
  horn with corrugated walls
  loa có tường nhăn nếp gấp
  làn sóng
  lượn sóng
  corrugated aluminium
  tấm nhôm lượn sóng
  corrugated asbestos
  tấm amian lượn sóng
  corrugated asbestos cement
  tấm fibro-xi măng lượn sóng
  corrugated concrete slab
  tấm bêtông lượn sóng
  corrugated glass
  kính lượn sóng
  corrugated iron
  tôn lượn sóng
  corrugated iron covering
  mái tôn lượn sóng
  corrugated pipe
  ống lượn sóng
  corrugated plate
  tấm lượn sóng
  corrugated rolled glass
  kính cán lượn sóng
  corrugated roofing
  tấm lượn sóng
  corrugated roofing
  tấm mái lượn sóng
  corrugated sheet
  tôn lượn sóng
  corrugated sheet
  tấm lượn sóng
  corrugated sheet glass
  tấm kính lượn sóng
  corrugated sheet steel
  tôn lượn sóng
  corrugated siding
  tấm ốp tường lượn sóng
  corrugated tile
  ngói lượn sóng
  corrugated toothed ring
  vòng có răng lượn sóng
  depth of steel gird or corrugated steel plank
  chiều dày của lưới thép hoặc tấm thép lượn sóng
  galvanized corrugated sheet
  tấm lượn sóng mạ kẽm
  galvanized corrugated sheet
  tấm tôn lượn sóng
  steel corrugated duct
  ống thép bề mặt lượn sóng (để chứa cáp)
  gấp nếp
  gợn sóng
  corrugated glass
  thủy tinh gợn sóng
  corrugated iron
  sắt gợn sóng
  corrugated pipe
  ống có vỏ gợn sóng
  corrugated steel pipe
  ống thép vỏ gợn sóng
  corrugated surface
  mặt gợn sóng
  corrugated tube compensator
  bộ bù ống gợn sóng
  hình sóng
  corrugated profile
  mặt cắt hình sóng
  corrugated roofing
  mái (hình) sóng
  corrugated washer
  vòng đệm hình sóng
  uốn sóng
  corrugated asbestos-cement roof
  mái fibrro ximăng uốn sóng
  corrugated fiber board
  bìa sợi ép uốn sóng
  corrugated fibre board
  bìa sợi ép uốn sóng
  corrugated glass
  kính uốn sóng
  corrugated sheet
  tấm uốn sóng
  corrugated tank
  bình có thành uốn sóng
  corrugated web beam
  thép tấm uốn sóng

  Xây dựng

  gợn sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X