• /´kʌvəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bao, cái bọc, vật che phủ, lớp phủ ngoài
  Cái nắp
  Sự bao bọc, sự phủ, sự che đậy
  lead covering
  sự phủ chì, sự mạ chì
  Sự trải ra
  covering letter
  thư giải thích gửi kèm theo
  covering party
  (quân sự) đội hộ tống

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phủ || cái phủ
  closed covering
  cái phủ đóng
  finite covering
  cái phủ hữu hạn
  lattice covering
  cái phủ dàn
  locally finite covering
  cái phủ hữu hạn địa phương
  open covering
  cái phủ mở
  stacked covering
  cái phủ thành miếng
  star-finite covering
  cái phủ hình sao hữu hạn

  Kỹ thuật chung

  bao
  chụp
  nắp
  nắp phủ
  lớp cách
  gasproof covering
  lớp cách khí
  lớp mái
  lớp ốp
  lớp phủ
  phủ
  sự mạ
  sự phủ
  vật phủ

  Kinh tế

  bao
  vỏ

  Địa chất

  lớp bọc, lớp mặt, lớp phủ, sự bao bọc, sự che phủ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X