• /´kousain/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) cosin

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cosin
  are cosine
  accosin
  direction cosine
  cosin chỉ phương
  versed cosine of an angle
  cosin ngược của góc (covers = 1in)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X