• /və:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) v tiết (thơ)
  Thơ; thể thơ, thơ ca
  written in verse
  viết thành thơ
  free verse
  thơ tự do
  Đoạn thơ, câu thơ
  ( số nhiều) thơ
  a book of humorous verses
  một quyển thơ ca trào lộng
  (tôn giáo) tiết (một trong các đoạn ngắn được đánh số của một chương trong (kinh thánh)); câu xướng (trong lúc hành lễ)

  Nội động từ

  Làm thơ

  Ngoại động từ

  Diễn tả bằng thơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X