• Thông dụng

  Thành Ngữ

  cost benefit analysis
  sự phân tích quan hệ vốn-lãi

  Xem thêm cost benefit

  Cơ khí & công trình

  phân tích vốn lãi

  Kinh tế

  phân tích chi phí lợi nhuận
  phân tích phí lãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X