• /´kræηk¸ʃa:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tay quay, maniven
  Trục khuỷu

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Trục cơ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Trục khuỷu, tay quay

  Xây dựng

  trục maniven

  Kỹ thuật chung

  tay quay
  crankshaft bearing
  giá tay quay
  crankshaft web
  đòn tay quay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X