• /´bɛəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mang
  Sự chịu đựng
  his conceit it past (beyond all) bearing
  không ai chịu được cái tính tự cao tự đại của nó
  Sự sinh nở, sự sinh đẻ
  child bearing
  sự sinh con
  to be in full bearing
  đang trong thời kỳ sinh nở (đàn bà); đang ra quả (cây);
  to be past bearing
  quá thời kỳ sinh nở
  Thái độ, dáng điệu, tác phong
  modest bearing
  thái độ khiêm tốn
  Phương diện, mặt (của một vấn đề)
  to examine a question in all its bearings

  Xem xét một vấn đề trên mọi phương diện

  Sự liên quan, mối quan hệ
  this remark has no bearing on the question
  lời nhận xết ấy không có liên quan gì tới vấn đề
  Ý nghĩa, nghĩa
  the precise bearing of the word
  nghĩa chính xác của từ đó
  (kỹ thuật) cái giá, cái trụ, cái đệm, cuxinê
  ball bearings
  vòng bi, ổ bi (xe đạp...)
  (hàng hải); (hàng không) vị trí phương hướng
  to take one's bearings
  xác định vị trí, định rõ phương hướng (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  to lose one's bearings
  lạc mất phương hướng không biết mình ở đâu (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  ( số nhiều) hình vẽ và chữ đề (trên quốc huy, huy hiệu...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chỗ tựa, điểm tựa; góc phương vị
  compass bearing
  góc phương vị địa bàn
  radial bearing
  ổ trục hướng tâm


  Ô tô

  Vòng bi hoặc bạc

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  ==

  Cơ khí & công trình

  cái trụ
  bạc lót (ổ trượt)
  ổ gối đỡ
  ổ (trục)
  aluminum alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim nhôm
  antifriction bearing
  ổ trục chống ma sát
  bearing alloy
  hợp kim làm ổ trục
  bearing alloy
  kim loại làm ổ trục
  bearing cage
  lồng ổ trục
  bearing clearance
  khe hở ổ trục
  bearing friction
  ma sát ổ trục
  bearing grinding compound
  hỗn hợp mài nghiền ổ trục
  bearing liner
  máng lót ổ trục
  bearing load
  áp lực trên ổ (trục)
  bearing load
  tải trọng trên ổ (trục)
  bearing materials
  vật liệu ổ trục
  bearing scraper
  mũi cạo ổ trục
  bearing sheetlike
  thân ổ trục
  bearing shell
  lớp bọc ổ trục
  bearing strap
  vòng kẹp ổ trục
  bearing support
  thân ổ trục
  bearing-cap
  mũ ổ trục
  big end bearing
  ổ trục ở đầu thanh truyền
  camshaft bearing
  ổ trục cam
  cap bearing
  ổ trục có nắp
  clutch release bearing
  ổ trục khuỷu ly hợp
  composite bearing
  ổ trục đa kim
  compound bearing
  ổ trục phức hợp
  cone-type-bearing
  ổ trục kiểu côn
  copper lead alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim đồng chì
  crank bearing
  ổ trục khuỷu
  crank-pin bearing
  ổ trục quay
  cranked bearing
  ổ trục rạn
  dry bearing
  ổ trục khô
  engine shaft bearing
  ổ trục động cơ
  gas bearing
  ổ trục khí
  grooved bearing
  ổ trục rãnh xoi
  guide bearing
  ổ trục dẫn
  lower guide bearing
  ổ trục dẫn phía trước
  main bearing cup
  nắp chụp ổ trục chính
  mainshaft bearing
  ổ trục chính (đóng tàu)
  movable bearing
  ổ trục di động
  oilless bearing
  ổ trục không dầu
  pillow block bearing
  ổ trục thông thường
  porous bearing
  ổ trục có lỗ
  radial bearing
  ổ trục hướng tâm
  seizing of bearing
  sự kẹt ổ trục
  silver alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim bạc
  solid bearing
  ổ trục liền khối
  solid bearing
  ổ trục nguyên khối
  upper guide bearing
  ổ trục dẫn phía trên
  sự chịu tải

  Xây dựng

  bộ mang trục
  bộ phận chịu tải

  Giải thích EN: A supporting member; specific uses include:1. the part of a beam that actually rests on its supports.the part of a beam that actually rests on its supports.2. the compressive stress on a beam or its supports.the compressive stress on a beam or its supports.3. the joint or area of contact between a bearing member and a wall.the joint or area of contact between a bearing member and a wall.

  Giải thích VN: Một thành phần chống, chịu lực, thường được sử dụng trong các trường hợp:///1. Phần của dầm tỳ lên cột đỡ///2. Chỉ lực nén lên trên dầm hoặc cột đỡ dầm///3. Điểm nối hoặc vùng tiếp giáp giữa thành phần chịu lực và tường.

  đỡ, tựa (thuộc) gối trụ
  góc định vị
  sự tựa, sự kê

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bệ đỡ
  cái giá
  chỗ tựa
  khả năng chịu lực
  allowable bearing capacity
  khả năng chịu lực cho phép
  bearing capacity (ofpile)
  khả năng chịu lực của cọc
  bearing capacity factor
  hệ số khả năng chịu lực
  bearing capacity of pile
  khả năng chịu lực của cọc
  longitudinal force-bearing capacity
  khả năng chịu lực hướng dọc
  pile bearing capacity
  khả năng chịu lực của cọc
  safe bearing capacity
  khả năng chịu lực an toàn
  soil bearing capacity
  khả năng chịu lực của đất
  ultimate bearing capacity
  khả năng chịu lực giới hạn
  ultimate bearing pressure
  khả năng chịu lực giới hạn
  vertical bearing capacity
  khả năng chịu lực thẳng đứng
  điểm tựa
  bearing reaction
  phản lực điểm tựa
  đỡ được
  đường phương
  giá đỡ
  giá tựa
  góc định hướng
  góc phương vị
  compass bearing
  góc phương vị địa bàn
  compass bearing
  góc phương vị la bàn
  compass bearing
  góc phương vị từ
  magnetic bearing
  góc phương vị từ
  radar bearing
  góc phương vị rađa
  reciprocal bearing
  góc phương vị tương hoán (đạo hàng)
  relative bearing
  góc phương vị tương đối
  steady bearing
  góc phương vị ổn định (đạo hàng)
  true bearing
  góc phương vị thực
  gối (tựa)
  gối cầu
  gối đỡ
  gối tựa
  áp lực tựa
  bạc đạn
  bạc lót
  bạc ổ trục
  main-bearing bushing
  bạc ổ trục chính
  mang
  bearing and solar power transfer assembly
  khối mang đỡ và chuyển giao năng lượng
  bearing area
  vùng mang tải
  bearing capacity
  sức mang tải
  bearing carrier
  cấu kiện mang lực
  bearing force
  sức mang tải
  bearing liner
  máng lót ổ trục
  bearing load
  tải trọng mang
  bearing pressure
  áp lực mang
  bearing support
  giá mang trục
  bearing wall
  tường mang tải
  colour bearing
  nhóm mang màu
  crankshaft bearing cap
  nắp mang trục máy
  information bearing signal
  tín hiệu mang thông tin
  load-bearing capacity
  sức mang tải
  load-bearing wall
  tường mang tải
  oil-bearing
  mang dầu
  roller-bearing box
  máng lót ô đũa
  mặt tựa
  mặt tỳ
  ổ điện
  ổ đỡ
  ổ đơn giản
  ổ kiểu ma sát
  ổ nối (cái)
  ổ trục
  air bearing
  ổ trục không khí
  aluminum alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim nhôm
  antifriction bearing
  ổ trục chống ma sát
  antifriction bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ trục quay
  axle box bearing
  hộp ổ trục
  babbitt-lined bearing
  ổ trục lót babit
  babbitt-lined bearing
  ổ trục phủ babit
  bearing alloy
  hợp kim làm ổ trục
  bearing alloy
  kim loại làm ổ trục
  bearing bush
  bạc lót ổ trục
  bearing bush
  ống lót ổ trục
  bearing bushing
  bạc lót ổ trục
  bearing bushing
  ống lót ổ trục
  bearing cage
  hộp ổ trục
  bearing cage
  lồng ổ trục
  bearing cap
  nắp ổ trục
  bearing clearance
  khe hở ổ trục
  bearing friction
  ma sát ổ trục
  bearing grinding compound
  hỗn hợp mài nghiền ổ trục
  bearing liner
  máng lót ổ trục
  bearing load
  áp lực trên ổ (trục)
  bearing load
  tải trọng trên ổ (trục)
  bearing lubrication
  sự bôi trơn ổ trục
  bearing materials
  vật liệu ổ trục
  bearing metal
  hợp kim làm ổ trục
  bearing metal
  kim loại làm ổ trục
  bearing reaction
  áp lực ở trục
  bearing scraper
  mũi cạo ổ trục
  bearing sheetlike
  thân ổ trục
  bearing shell
  lớp bọc ổ trục
  bearing shell
  bạc ổ trục
  bearing shell
  ống lót ổ trục
  bearing shell
  vỏ ổ trục
  bearing slackness
  độ lỏng ổ trục
  bearing strap
  vòng kẹp ổ trục
  bearing support
  thân ổ trục
  bearing-cap
  mũ ổ trục
  big end bearing
  ổ trục ở đầu thanh truyền
  camshaft bearing
  ổ trục cam
  cap bearing
  ổ trục có nắp
  center bearing
  ổ trục giữa
  centre bearing
  ổ trục giữa
  clutch release bearing
  ổ trục khuỷu ly hợp
  composite bearing
  ổ trục đa kim
  compound bearing
  ổ trục phức hợp
  cone-type-bearing
  ổ trục kiểu côn
  copper lead alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim đồng chì
  crank bearing
  ổ trục khuỷu
  crank-pin bearing
  ổ trục quay
  cranked bearing
  ổ trục rạn
  dry bearing
  ổ trục khô
  engine bearing
  ổ trục động cơ
  engine shaft bearing
  ổ trục động cơ
  gas bearing
  ổ trục khí
  grooved bearing
  ổ trục rãnh xoi
  guide bearing
  ổ trục dẫn
  hydrostatic bearing
  ổ (trục) thủy tĩnh
  jewel bearing oil
  dầu ổ trục đồng hồ
  lower guide bearing
  ổ trục dẫn phía trước
  main bearing
  ổ trục chính
  main bearing cup
  nắp chụp ổ trục chính
  main-bearing bushing
  bạc ổ trục chính
  main-bearing bushing
  ống lót ổ trục chính
  mainshaft bearing
  ổ trục chính (đóng tàu)
  movable bearing
  ổ trục di động
  oilless bearing
  ổ trục không dầu
  overheating bearing
  ổ trục quá nhiệt
  pillow block bearing
  ổ trục thông thường
  porous bearing
  ổ trục có lỗ
  radial bearing
  ổ trục hướng tâm
  release bearing
  ổ trục nhả khớp
  run bearing
  ổ trục vận hành
  seizing of bearing
  sự kẹt ổ trục
  silver alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim bạc
  solid bearing
  ổ trục liền khối
  solid bearing
  ổ trục nguyên khối
  upper guide bearing
  ổ trục dẫn phía trên
  wheel bearing
  ổ trục bánh xe
  wheel bearing clearance
  khe hở ổ trục bánh xe
  wheel bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ trục bánh
  ổ trượt
  brass bearing wheelset
  trục bánh xe dùng ổ trượt
  piston pin bearing
  ổ trượt của pittông
  plain bearing
  ổ truợt đơn giản
  plain bearing
  ổ trượt trơn
  plain bearing axle-box
  bầu dầu ổ trượt
  plain bearing wheelset
  trục bánh xe dùng ổ trượt
  sleeve bearing
  ổ trượt (dùng để giữ một trục quay)
  spherical plain bearing
  ổ trượt cầu
  split bearing
  ổ trượt ghép
  ổ tựa
  ống lót ổ trục
  main-bearing bushing
  ống lót ổ trục chính
  ổ bi
  phương giác
  magnetic bearing
  phương giác từ
  phương vị
  backup bearing
  phương vị dự phòng
  bearing indicator
  cái chỉ phương vị
  bearing instrument
  dụng cụ đo phương vị
  bearing plate
  vòng phương vị
  compass bearing
  góc phương vị địa bàn
  compass bearing
  góc phương vị la bàn
  compass bearing
  góc phương vị từ
  electronic bearing cursor
  con chạy phương vị điện tử
  electronic bearing cursor
  vạch phương vị điện tử (rađa)
  electronic bearing line
  con chạy phương vị điện tử
  electronic bearing line
  vạch phương vị điện tử (rađa)
  magnetic bearing
  góc phương vị từ
  radar bearing
  góc phương vị rađa
  reciprocal bearing
  góc phương vị tương hoán (đạo hàng)
  relative bearing
  góc phương vị tương đối
  steady bearing
  góc phương vị ổn định (đạo hàng)
  true bearing
  góc phương vị thực
  sự đỡ
  sự mang
  sự ngắm
  sức chịu
  bearing capacity
  sức chịu tải
  bearing capacity of soil
  sức chịu lực của cọc
  bearing force
  sức chịu tải
  bearing loads
  sức chịu trên ổ lăn
  bearing strength
  sức chịu tải
  CBR-California Bearing Ratio
  hệ số sức chịu tải
  load-bearing
  sức chịu tải
  load-bearing capacity
  sức chịu tải
  soil bearing cap
  sức chịu tải của đất
  vòng bi
  ball bearing
  bạc đạn dùng bi tròn
  linear bearing
  bạc đạn thẳng, thanh trượt dùng bi
  ball bearing grease
  mỡ bôi trơn vòng bi
  bearing sleave
  bạc lót vòng bi
  bell-bearing oil
  dầu vòng bi
  spherical bearing cup
  vòng ngoài vòng bi lòng cầu
  thrust bearing
  bạc (vòng bi) chặn
  wheel bearing
  vòng bi bánh xe

  Kinh tế

  sự giữ (phiếu)

  Địa chất

  ổ (trục), ổ gối đỡ, phương của vỉa, gối tựa, giá tựa, bệ tựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X