• Kỹ thuật chung

  điểm tới hạn
  critical point temperature
  nhiệt độ ở điểm tới hạn
  ferromagnetic critical point
  điểm tới hạn sắt từ
  thermal critical point
  điểm tới hạn nhiệt

  Kinh tế

  điểm tới hạn

  Địa chất

  điểm tới hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X