• Kỹ thuật chung

  diện tích mặt cắt
  oblique cross section area
  diện tích mặt cắt ngang
  total cross section area
  tổng diện tích mặt cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X