• Điện lạnh

  hệ cryo
  cascade cryogenic system
  hệ cryo kiểu ghép tầng
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo chu trình kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo vòng tuần hoàn kín
  hệ làm lạnh sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X