• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về phương diện văn hoá
  Most of the countrysides are culturally poor
  Phần lớn các miền nông thôn đều nghèo nàn về văn hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X