• =====/ /'kʌntri'said//=====


  Thông dụng

  Danh từ

  Miền quê, miền nông thôn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nông thôn
  thôn dã

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X