• (đổi hướng từ Curate's)
  /´kju:ərit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) cha phó
  curate in charge
  cha phụ trách tạm thời


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X