• /ə'sistənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giúp đỡ, người phụ tá
  Trợ giáo; (pháp lý) viên phụ thẩm
  Người bán hàng ( (cũng) shop assistant)

  Tính từ

  Giúp đỡ, phụ, phó
  assistant surgeon
  người phụ mổ
  assistant manager
  phó giám đốc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người trợ tá

  Kinh tế

  người giúp đỡ
  phó
  trợ lý
  viên phụ tá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X