• /kjuə/

  Cơ khí & công trình

  được xử lý
  steam cured
  được xử lý bằng hơi

  Kỹ thuật chung

  được lưu hóa
  cold-cured
  được lưu hóa nguội
  được sấy

  Kinh tế

  được đóng hộp
  được làm khô
  được ướp muối
  sự tẩy trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X