• /stim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hơi nước; năng lượng hơi nước
  a building heated by steam
  một toà nhà sưởi ấm bằng hơi nước
  Đám hơi nước
  the laundry was full of steam
  chỗ giặt là quần áo mù tịt hơi nước
  (thông tục) nghị lực, sức cố gắng
  to get up steam
  tập trung sức lực, đem hết nghị lực
  to let off steam
  xả hơi
  blow off/let off steam
  (thông tục) xả hơi
  get up steam
  tăng ga (của xe, máy..)
  Thu hơi sức lại; hơi đưa dần lên cổ
  run out of steam
  (thông tục) xì hết hơi; xẹp đi
  under one's own steam
  dựa vào hơi sức mình

  Nội động từ

  Bốc hơi, lên hơi
  soup steams
  cháo bốc hơi
  steaming hot coffee
  cà phê nóng đang bốc hơi
  ( + across, along, away, off) chạy bằng hơi nước
  a boat steaming up the Nile
  một con tàu chạy bằng hơi nước ngược sông Nin
  (thông tục) làm việc hăng say, làm việc tích cực
  Let's steam ahead!
  Nào! chúng ta tích cực lên nào!
  ( + up) bị phủ đầy hơi nước
  the car windows steamed up
  cửa xe ô tô bị phủ đầy hơi nước

  Ngoại động từ

  Đồ, hấp (thức ăn; gỗ cho đẻo ra để uốn...)
  steamed pudding
  bánh putđinh hấp
  ( + off) hơ hơi nước để bóc
  to steam stamps off envelopes
  hơ hơi nước bóc tem ra khỏi phong bì
  be/get (all) steamed up (about/over something)
  (thông tục) nổi cơn lên

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bốc hơi
  chưng
  column steam still
  cột chưng cất bằng hơi
  fire and steam still
  nồi chưng cất đun lửa và hơi
  steam and fire distillation
  chưng bằng hơi nước và lửa
  steam bath
  chưng cách hơi
  steam bath
  thiết bị chưng cách hơi
  steam curing
  sự chưng
  steam curing of concrete
  sự chưng hấp bê tông
  steam distillation
  chưng cất bằng hơi
  steam distillation
  sự chưng cất hơi nước
  steam distilled oil
  dầu chưng cất bằng hơi
  steam still
  nồi chưng bằng hơi
  steam still
  thiết bị chưng cất sử dụng hơi
  top steam
  hơi nước bơm vào từ phía trên của bộ chưng cất
  hơi
  hơi nước
  beam steam engine
  máy hơi nước kiểu tay đòn
  blanket steam
  màn hơi nước
  blow steam through
  thổi hơi nước qua
  cold steam
  hơi nước lạnh
  condensing steam
  dòng hơi (nước) ngưng
  dead steam
  hơi nước quá nhiệt
  dead steam
  hơi nước thải
  differential steam calorimeter
  dụng cụ đo nhiệt lượng hơi nước vi sai
  direct steam
  hơi nước trực tiếp
  dry saturated steam
  hơi (nước) bão hòa khô
  dry saturated steam
  hơi nước bão hòa khô
  dry steam
  hơi (nước) khô
  dry-steam energy system
  hệ thống năng lượng hơi nước
  dryness fraction of steam
  tỷ lệ khô của hơi nước
  effective steam pressure
  áp suất hơi nước hiệu dụng
  exhaust steam
  hơi nước thải
  exhaust steam
  hơi nước xả
  gypsum calcining without external steam supply
  sự nung khô thạch cao không thêm hơi nước
  heating steam
  hơi nước gia nhiệt
  high-pressure steam
  hơi nước áp lực cao
  high-pressure steam
  hơi nước cao áp
  indirect steam
  hơi nước gián tiếp
  intermediate cylinder steam engine
  máy hơi nước xi lanh trung gian
  live steam
  hơi nước dùng chạy máy
  live steam
  hơi nước hoạt tính
  live steam
  luồng hơi nước mới
  live steam injector
  vòi phun hơi nước mới
  live steam injector
  vòi phun hơi nước trực tiếp
  low-pressure steam
  hơi nước áp lực thấp
  once-through steam generator (OTSG)
  máy sinh hơi nước liên tục
  OTSG (once-through steam generator)
  máy sinh hơi nước liên tục
  ram steam pile driver
  máy đóng cọc búa kiểu hơi nước
  reversing steam
  hơi nước đảo chiều
  reversing steam
  hơi nước thuận nghịch
  saturated steam
  hơi nước bão hòa
  saturated steam curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) trong hơi nước bão hòa
  saturated steam pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  service steam
  hơi nước phục vụ
  single-acting steam hammer
  búa hơi nước đơn động
  steam accumulator
  bộ tích hơi nước
  steam admission port
  lỗ nạp hơi nước vào
  steam and fire distillation
  chưng bằng hơi nước và lửa
  steam barrier
  lớp cách ly hơi nước
  steam barrier
  sự cách ly hơi nước
  steam blanket
  màn hơi nước
  steam blower
  máy quạt hơi nước
  steam boiler
  nồi sinh hơi nước
  steam boiler plant
  thiết bị sinh hơi nước
  steam brake
  phanh hơi (nước)
  steam bronze
  đồng máy hơi nước
  steam capacity
  độ ngâm hơi nước
  steam car
  ô tô hơi nước
  steam case
  hộp hơi nước
  steam chamber
  buồng hơi (nước)
  steam chamber
  khoang hơi nước
  steam chest
  hộp hơi nước
  steam clean
  làm sạch bằng hơi nước
  steam cleaning
  sự rửa bằng hơi nước
  steam cock
  van hơi nước
  steam collector
  buồng hơi nước
  steam collector
  ống thu hơi nước
  steam condenser
  bộ ngưng tụ hơi nước
  steam condenser vacuum pump
  bơm hơi nước chân không ngưng tụ
  steam conduit
  ống hơi nước
  steam consumption
  sự tiêu thụ hơi nước
  steam consumption
  tiêu thụ hơi nước
  steam consumption meter
  máy đo hơi nước tiêu thụ
  steam converter
  bộ sinh hơi nước
  steam converter
  thiết bị sinh hơi nước
  steam cracking
  cracking bằng hơi nước
  steam cracking
  cracking dùng hơi nước (lọc dầu)
  steam crane
  máy trục kiểu hơi nước
  steam cure
  sự lưu hóa trong môi trường hơi, sự lưu hóa bằng hơi nước
  steam curing
  sự hấp hơi nước
  steam cycle
  chu trình hơi nước
  steam cylinder oil
  dầu xi lanh hơi nước
  steam diffusion
  khuếch tán hơi nước
  steam diffusion
  sự khuếch tán hơi nước
  steam digger
  máy đào dùng hơi nước
  steam distillation
  cất bằng hơi nước
  steam distillation
  sự chưng cất hơi nước
  steam dome
  vòm thu hơi nước
  steam drier
  máy sấy dùng hơi nước
  steam driven
  truyền động bằng hơi nước
  steam dryer
  máy sấy dùng hơi nước
  steam dumping system
  hệ thống thải hơi nước
  steam edge
  biên hơi nước
  steam edge
  rìa hơi nước
  steam ejector
  bơm phun hơi nước
  steam electric power plant
  nhà máy điện dùng hơi nước
  steam electric power station
  nhà máy điện dùng hơi nước
  steam electric project
  dự án điện hơi nước
  steam emission
  sự bốc hơi nước
  steam emulsion test
  phép thử, sự thử nhũ tương bằng hơi nước, trong môi trường hơi nước
  steam engine
  động cơ hơi nước
  steam engine
  động cơ cơ hơi nước
  steam engine
  máy hơi nước
  steam engine jacket
  vỏ máy (phát) hơi nước
  steam engine oil
  dầu máy phát hơi nước
  steam engineering
  kỹ thuật hơi nước
  steam entrance port
  cửa ra hơi nước
  steam exhaust port
  cửa ra hơi nước
  steam extraction
  sự chiết bằng hơi nước
  steam flowmeter
  lưu lượng kế (đo) hơi nước
  steam flowmeter
  lưu lượng kế hơi nước
  steam flowmeter
  đồng hồ đo hơi nước
  steam gage
  áp kế hơi nước
  steam gauge
  áp kế hơi nước
  steam generation
  sự phát hơi (nước)
  steam generation
  sự sinh hơi nước (động cơ)
  steam governor
  bộ điều chỉnh hơi nước
  steam hammer
  búa hơi nước
  steam hammer
  búa máy hơi nước
  steam header
  đầu phân phối hơi nước
  steam header
  ống góp hơi nước
  steam heating
  sự sưởi bằng hơi nước
  steam hose
  ống mềm dẫn hơi nước
  steam humidification
  máy gia ẩm (không khí) bằng hơi nước
  steam humidification
  sự gia ẩm (không khí) bằng hơi nước
  steam humidification
  sự làm ẩm (không khí) bằng hơi nước
  steam humidifier
  thiết bị làm ẩm (không khí) bằng hơi nước
  steam inflow
  luồng hơi nước
  steam injection
  hệ thống phun hơi nước
  steam injection
  phun cấp hơi nước
  steam injection
  sự phun cấp hơi nước
  steam injection
  sự phun hơi nước
  steam injector
  thiết bị phun hơi nước
  steam injector
  vòi phun hơi nước
  steam inlet
  cửa nạp hơi (nước)
  steam inlet
  lỗ phun hơi nước vào
  steam jacket
  áo hơi nước
  steam jacket
  vỏ bọc hơi nước
  steam jacket
  vỏ hơi nước
  steam jet
  lỗ phun hơi nước
  steam jet
  vòi phun hơi nước
  steam jet air pump
  bơm phun tia hơi nước
  steam jet ejector
  máy phun hơi nước
  steam jet joint
  mối ghép hơi nước
  steam jet sprayer
  vòi phun hơi nước
  steam lance
  vòi phun hơi nước
  steam lap
  sự phủ hơi nước
  steam line
  đường hơi nước
  steam line
  đường ống dẫn hơi nước
  steam line
  ống dẫn hơi nước
  steam locomotive
  đầu máy hơi nước
  steam loop
  vành đai hơi nước
  steam loop
  vòng hơi nước
  steam lubrication
  sự bôi trơn hơi nước
  steam machine
  máy hơi nước
  steam moisture
  độ ẩm của hơi nước
  steam nozzle
  vòi phun hơi nước
  steam outlet
  sự xả hơi nước
  steam packing
  sự bít kín hơi nước
  steam packing
  sự đệm kín hơi nước
  steam permeability
  tính thấm hơi nước
  steam pipeline
  đường ống hơi nước
  steam piston
  pittông hơi nước
  steam plant
  máy hơi nước
  steam point
  điểm hơi nước
  steam port
  lỗ thông hơi nước
  steam port
  ống dẫn hơi nước
  steam ports
  cửa xả hơi nước
  steam ports
  lỗ thoát hơi nước
  steam power
  năng lượng hơi nước
  steam pressure
  áp lực hơi nước
  steam pressure
  áp suất hơi (nước)
  steam pressure
  áp suất hơi nước
  steam pressure reducer n
  áp lực hơi nước
  steam production
  sự sản xuất hơi nước
  steam pump
  bơm hơi nước
  steam raising
  sự sinh hơi nước (động cơ)
  steam ram
  búa hơi nước
  steam reducing valve
  van giảm hơi nước
  steam regulator
  bộ điều chỉnh hơi nước
  steam relief valve
  van xả hơi nước
  steam separator
  bình tách hơi nước
  steam separator
  bộ tách hơi nước
  steam separator
  máy tách hơi nước
  steam separator
  thiết bị khử hơi nước
  steam space
  khoảng hơi nước
  steam space
  không gian hơi nước
  steam spray
  tia phun hơi nước
  steam stop valve
  van đóng hơi nước
  steam stripping
  sự cất phần nhẹ bằng hơi nước (xử lý thấm lọt)
  steam superheater
  bộ quá nhiệt hơi nước
  steam supply pipe
  ống cung cấp hơi nước
  steam table
  bảng hơi nước
  steam tension
  áp suất hơi nước
  steam traction
  sự kéo bằng hơi nước
  steam traction
  sức kéo hơi nước
  steam trap
  ống ngừng hơi nước
  steam tunnel
  đường hầm cấp hơi nước
  steam turbine oil
  dầu tuabin hơi nước
  steam turbine power plant
  nhà máy điện tuabin hơi nước
  steam turbine power station
  nhà máy điện dùng tuabin hơi nước
  steam valve
  van hơi nước
  steam warming up
  sự đun nóng bằng hơi nước
  steam-air hammer
  búa hơi nước
  steam-ejector refrigeration machine
  máy lạnh phun hơi nước
  steam-electric generator
  máy phát điện hơi nước
  steam-jet injector
  máy phun tia hơi nước
  steam-supply line
  ống dẫn hơi nước
  superheated steam
  hơi nước quá nhiệt
  thermal steam pressure
  áp suất hơi nước
  top steam
  hơi nước bơm vào từ phía trên của bộ chưng cất
  twin steam engine
  động cơ hơi nước kép
  under steam
  chưa đủ hơi nước
  unsaturated steam
  hơi (nước) chưa bão hòa
  unsaturated steam
  hơi nước chưa bão hòa
  waste steam
  hơi nước thải
  waste steam
  hơi nước xả ra
  đệm hơi
  hấp
  hấp bằng hơi nước
  hấp hơi nước
  steam curing
  sự hấp hơi nước

  Kinh tế

  cô đặc
  công bằng hơi
  hơi
  tạo hơi
  xông hơi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X