• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  thiết bị ngắt (mạch)

  Toán & tin

  phần cắt bớt
  phần cắt rời

  Điện lạnh

  cắt mạch
  electric cutout
  thiết bị cắt mạch

  Điện

  cầu chì

  Kỹ thuật chung

  cắt bỏ
  ngắt điện
  electric cutout
  thiết bị ngắt điện
  set cutout
  cái ngắt điện cố định
  miệng khuyết
  cutout or cut-out
  vết cắt miệng khuyết
  rãnh
  sự ngăn
  vết cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X