• /'sinik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ủng hộ thuyết khuyển nho
  Người hoài nghi, người yếm thế
  Người hay chỉ trích cay độc; người hay nhạo báng, người hay giễu cợt

  Tính từ

  Cách viết khác : cynical
  (cynic, cynical) khuyển nho
  Hoài nghi, yếm thế
  Hay chỉ trích cay độc; hay nhạo báng, hay giễu cợt
  Bất cần đạo lý

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X