• /sist/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) túi bao, nang, bào xác
  (y học) nang, u nang

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thớ xoắn (gỗ)

  Y học

  nang (u nang)

  Kinh tế

  bọng
  nang
  túi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bag , bleb , blister , injury , pouch , sac , sore , vesicle , wen , spore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X