• /´pautʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Túi nhỏ, bao nhỏ (nhất là bằng da)
  a tobacco-pouch
  túi đựng thuốc
  Mọng mắt (phía dưới mắt của người ốm)
  (quân sự) túi đạn (bằng da)
  (động vật học) túi (của con cái để mang con; con can-gu-ru..), túi (ở trong má) một vài loại gặm nhấm (đề dự trữ thức ăn)
  (thực vật học) khoang túi; vỏ quả
  (từ cổ,nghĩa cổ) túi tiền, hầu bao

  Ngoại động từ

  Cho vào túi, bỏ túi
  (từ lóng) đãi tiền diêm thuốc, cho tiền
  Làm (một bộ phận của áo) thõng xuống như túi

  Nội động từ

  Thõng xuống như túi (một bộ phận của áo)
  Có dạnh túi

  Chuyên ngành

  Y học

  túi cùng
  rectovesical pouch
  túi cùng trực trùng - bàng quang

  Kỹ thuật chung

  bao

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X