• /dæd/

  Thông dụng

  Cách viết khác daddy

  Danh từ

  (thông tục) ba, cha, bố, thầy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  daddy , old man , pa , papa * , pappy , parent , pop , sire , father , papa , poppy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X