• /pɒp; NAmE pɑːp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng bốp (tiếng nổ ngắn gọn)
  (thông tục) đồ uống có bọt xèo xèo (sâm banh, .. nhất là không có chất cồn)
  a bottle of pop
  chai nước uống có ga
  Phong cách dân gian hiện đại (nhất là trong (âm nhạc))
  pop music
  nhạc pốp
  pop culture
  văn hoá dân gian hiện đại
  top of the pops
  các bài hát pốp thịnh hành nhất
  (thông tục) buổi hoà nhạc bình dân; đĩa hát bình dân; bài hát bình dân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) bố (như) poppa; một người lớn tuổi
  Điểm, vết (đánh dấu cừu...)
  (từ lóng) sự cầm cố
  in pop, (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) in hock
  đem cầm cố
  (viết tắt) của population ( dân số)
  pop 12m
  dân số 12 triệu

  Nội động từ

  Nổ bốp
  ( + at) nổ súng vào, bắn vào
  to pop at a bird
  bắn con chim
  Thình lình thụt vào, thình lình thò ra, vọt, bật, tạt...
  to pop down
  thụt xuống

  Ngoại động từ

  Làm nổ bốp; nổ (súng...)
  Thình lình làm thò ra, thình lình làm vọt ra, thình lình làm bật ra...
  to pop one's head in
  thò đầu vào thình lình
  Hỏi thình lình, hỏi chộp (một câu hỏi)
  (từ lóng) cầm cố
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rang (ngô) cho đến lúc nổ tung và phồng lên
  pop maize
  rang nở ngô (bỏng ngô)
  to pop the question
  (thông tục) dạm hỏi, gạ hỏi (làm vợ)
  pop in
  tạt đến, đến một lát
  pop off
  (thông tục) chết
  pop out
  vọt ra
  pop up
  (thông tục) xuất hiện bất ngờ, xảy ra bất ngờ

  Phó từ

  Bốp, đánh bốp một cái
  go pop
  kêu đánh bốp một cái
  pop went the cork
  nút chai bật ra kêu cái bốp

  Thán từ

  Đốp!, bốp!

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nổ
  nổ lách tách (ngọn lửa)
  tiếng nổ

  Kinh tế

  cầm cố
  đập vỡ
  hấp
  nở
  nước sôi
  sủi bọt
  thế chấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X