• /'deəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi trữ và sản xuất bơ sữa
  Cửa hàng bơ sữa
  Trại sản suất bơ sữa
  Sự sản xuất bơ sữa
  Bầy bò sữa (trong trại sản xuất sữa)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bầy bò sữa
  cửa hàng bơ sữa
  nhà máy bơ sữa
  nơi trữ và sản xuất bơ sữa
  sự sản xuất bơ sữa

  Nguồn khác

  • dairy : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X