• /fa:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trại, trang trại, đồn điền
  Nông trường
  a collective farm
  nông trường tập thể
  a state farm
  nông trường quốc doanh
  Khu nuôi thuỷ sản
  Trại trẻ
  (như) farm-house

  Ngoại động từ

  Cày cấy, trồng trọt
  Cho thuê (nhân công)
  Trông nom trẻ em (ở trại trẻ)
  Trưng (thuê)

  Nội động từ

  Làm ruộng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trại
  agricultural farm
  trang trại nông nghiệp
  auxiliary farm
  trang trại phụ
  broiler farm
  trại thịt
  cattle farm
  trang trại nuôi gia súc
  dairy farm
  trại bò sữa
  egg poultry farm
  trại (sản xuất) trứng gia cầm
  farm building
  nhà kiểu trang trại
  feeding farm
  trại vỗ béo
  fur animal breeding farm
  trại nuôi thú lấy lông
  horse-breeding farm
  trại (nuôi) ngựa
  pig farm
  trại (nuôi) lợn
  poultry farm
  trại nuôi gia cầm
  rabbit-breeding farm
  trại (nuôi) thỏ
  sheep-breeding farm
  trại trồng rau

  Kỹ thuật chung

  điền trang
  ấp
  nông trại
  farm land
  đất nông trại
  nông trang
  development farm
  nông trang thực nghiệm
  experimental farm
  nông trang thí nghiệm
  farm building
  nhà nông trang
  farm dwelling
  nhà ở nông trang
  farm tractor
  máy kéo nông trang
  nông trường
  trang trại
  agricultural farm
  trang trại nông nghiệp
  auxiliary farm
  trang trại phụ
  cattle farm
  trang trại nuôi gia súc
  farm building
  nhà kiểu trang trại
  refrigerated farm tank
  bình (được làm) lạnh dùng cho trang trại
  solar power farm
  trang trại dùng điện mặt trời

  Kinh tế

  đồn điền
  nông trại
  cooperative farm
  nông trại hợp tác
  Federal Farm credit Back
  ngân hàng tín dụng nông trại liên bang
  Federal Farm credit System
  hệ thống tín dụng nông trại liên bang
  nông trang
  collective farm
  nông trang tập thể
  nông trường
  animal farm
  nông trường chăn nuôi
  commercial farm
  nông trường thương nghiệp
  demonstration farm
  nông trường kiểu mẫu
  ex-farm price
  giá tại nông trường
  factory farm
  nông trường công xưởng hóa
  farm cost
  phí tổn sản xuất của nông trường
  farm labourer
  công nhân nông trường
  farm milk cooler
  thiết bị làm lạnh sữa của nông trường
  state farm
  nông trường quốc doanh
  truck farm
  nông trường vườn rau quả
  sự trồng trọt
  trang trại
  farm accounts
  báo cáo kế toán trang trại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X