• Thông dụng

  Thành Ngữ

  daisy wheel
  (ngành in) bánh nhỏ có các mẫu tự bao quanh đường chu vi

  Xem thêm daisy

  Xây dựng

  bánh xe cúc
  daisy wheel printer
  máy in bánh xe cúc

  Kinh tế

  xích in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X