• /deizi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây cúc
  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Người loại nhất, vật loại nhất; cái đẹp nhất
  as fresh as a daisy
  tươi như hoa
  to turn up one's toes to the daisies
  (từ lóng) chết, ngủ với giun
  daisy wheel
  (ngành in) bánh nhỏ có các mẫu tự bao quanh đường chu vi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cây cúc

  Kinh tế

  nước đêzi (đồ uống từ hoa quả)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X