• Toán & tin

  mạch dữ liệu
  DCE (datacircuit terminating equipment)
  thiết bị truyền thông mạch dữ liệu
  DCE (DataCircuit Termination Equipment)
  thiết bị kết thúc mạch dữ liệu
  tandem data circuit
  mạch dữ liệu nối tiếp
  tandem data circuit
  mạch dữ liệu tiếp đôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X