• /,tə:mi'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết thúc, sự hoàn thành, sự chấm dứt; cách kết thúc; điểm kết thúc
  to put a termination to something
  làm xong việc gì
  (y học) sẩy thai
  Giới hạn; phần kết thúc, phần kết luận
  (ngôn ngữ học) từ vĩ, âm tiết cuối, chữ tận cùng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự kết thúc, điểm cuối, trạm cuối, ga cuối

  Giao thông & vận tải

  chấm dứt
  notice of termination
  thông báo chấm dứt

  Toán & tin

  sự chấm dứt
  abnormal termination
  sự chấm dứt dị thường

  Xây dựng

  cuối đường dây

  Điện

  chụp đầu cáp

  Điện lạnh

  điểm kết thúc (ở ống dẫn sóng)
  gánh cuối
  tải kết thúc

  Kỹ thuật chung

  kết thúc
  abnormal termination
  kết thúc bất thường
  abnormal termination
  kết thúc không chuẩn
  abnormal termination
  sự kết thúc bất thường
  abnormal termination (ofa call, e.g.)
  kết thúc bất thường
  DCE (DataCircuit Termination Equipment)
  thiết bị kết thúc mạch dữ liệu
  defrost termination
  kết thúc phá băng
  job termination
  sự kết thúc công việc
  line termination
  sự kết thúc đường dây
  line termination
  sự kết thúc đường truyền
  LU-LU session termination
  sự kết thúc giao tiếp LU-LU
  network termination unit (NTU)
  đơn vị kết thúc mạng
  notice of termination
  thông báo kết thúc
  NTU (networktermination unit)
  đơn vị kết thúc mạng
  session termination
  kết thúc phiên
  string termination convention
  quy ước kết thúc chuỗi
  system termination
  kết thúc hệ thống
  system termination
  sự kết thúc hệ thống
  Termination Connection Point (TCP)
  điểm kết nối kết thúc
  Termination of Contract by Employer
  chủ công trình kết thúc hợp đồng
  termination phase of a transaction
  giai đoạn kết thúc của một giao dịch
  termination procedure
  thủ tục kết thúc
  đầu cuối
  cable termination
  đầu cuối dây cáp
  digital termination system (DTS)
  hệ thống đầu cuối dạng số
  earth termination
  đầu cuối đất
  End User Point Of Termination (EUPOT)
  điểm kết cuối của người dùng đầu cuối
  exchange termination
  đầu cuối tổng đài
  four-wire termination
  thiết bị đầu cuối
  line termination
  đầu cuối đường dây
  network termination
  đầu cuối mạng
  plug-in termination
  đầu cuối cắm vào
  điểm cuối
  đường bao
  đường biên
  ga cuối
  sự kết thúc
  abnormal termination
  sự kết thúc bất thường
  job termination
  sự kết thúc công việc
  line termination
  sự kết thúc đường dây
  line termination
  sự kết thúc đường truyền
  LU-LU session termination
  sự kết thúc giao tiếp LU-LU
  system termination
  sự kết thúc hệ thống
  sự kết thúc (các quá trình)

  Kinh tế

  hủy bỏ
  sự chấm dứt
  automatic termination of cover
  sự chấm dứt bảo hiểm tự động (vì chiến tranh bùng nổ)
  termination of a contract
  sự chấm dứt hợp đồng
  termination of offer
  sự chấm dứt lời hứa
  termination of risk
  sự chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm
  sự chấm dứt, mãn hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X