• /di'feismənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm xấu đi, sự làm mất thể diện
  Sự làm mất uy tín, sự làm mất mặt, sự làm mất thể diện
  Sự xoá đi (để khỏi đọc được)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X