• /di´flektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) bộ làm lệch, cái làm lệch, cực làm lệch
  magnetic deflector
  cái làm lệch dùng từ trường
  (kỹ thuật) máy đo từ thiên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cái làm lệch

  Cơ khí & công trình

  mũi bắt nước
  tấm dẫn phoi
  vật hướng dòng
  vật lái dòng

  Giao thông & vận tải

  tấm móc tải

  Hóa học & vật liệu

  bộ làm võng
  vật làm lệch

  Xây dựng

  cái gạt xiên

  Điện tử & viễn thông

  bộ lái tai

  Kỹ thuật chung

  bộ làm lệch
  acoustooptical deflector (AOD)
  bộ làm lệch âm quang
  kính làm lệch
  làm lệch
  acoustooptical deflector (AOD)
  bộ làm lệch âm quang
  deflector plate
  bản làm lệch hướng
  deflector plate
  tấm làm lệch
  deflector plate
  tấm làm lệch hướng

  Kinh tế

  bộ làm lệch
  chụp quay
  pha đèn
  vòng chắn dầu

  Địa chất

  bộ làm lệch, cái làm lệch, máy đo từ thiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X