• /mægˈnɛtɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nam châm, có tính từ, (thuộc) từ
  magnetic force
  lực từ
  magnetic pole
  cực từ
  (nghĩa bóng) có sức hấp dẫn mạnh, có sức lôi cuốn mạnh, có sức quyến rũ
  a magnetic smile
  nụ cười quyến rũ

  Danh từ

  Chất có từ tính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) từ // chất sắt từ

  Xây dựng

  nam châm, có từ tính

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc nam châm, có từ tính

  Kỹ thuật chung

  chất sắt từ
  nam châm
  astatic magnetic needle
  kim nam châm vô định hướng
  magnetic bar
  thanh nam châm
  magnetic blowout
  nam châm triệt
  magnetic circuit
  bộ ly hợp nam châm
  magnetic clutch
  bộ ly hợp nam châm
  magnetic coating
  lớp tráng nam châm
  magnetic compass
  đĩa bàn có nam châm
  magnetic compass
  địa bàn có nam châm
  magnetic compressor
  máy nén nam châm
  magnetic lock
  khóa nam châm
  magnetic needle
  kim nam châm
  lưỡng cực từ

  Giải thích VN: Từ trường phát ra bởi mạch điện kí. Theo quy ước lưỡng cực từ có một cực bắc và một cực Nam.

  magnetic dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực từ
  magnetic dipole density
  mật độ lưỡng cực từ
  magnetic dipole moment
  mômen lưỡng cực từ
  magnetic dipole transition
  sự chuyển lưỡng cực từ
  magnetic moment
  mômen lưỡng cực từ
  từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  repellent , repulsive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X