• /di´li:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gạch đi, sự xoá đi, sự bỏ đi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự gạch

  Y học

  đứt đoạn, thiếu hụt

  Kỹ thuật chung

  sự bỏ
  sự bỏ đi
  sự hủy
  sự xóa

  Kinh tế

  bỏ đi
  sự gạch đi
  xóa đi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X